søndag 3. juni 2007

Internasjonal inngripen for å stoppe muren

Alle land som har underskrevet Genève-konvensjonen (1949), inkludert Israel, plikter å sikre overholdelsen av internasjonal humanitær lov i samsvar med Artikkel 1, som sier: "De som har underskrevet avtalen skal respektere og sikre respekten for den nåværende konvensjon under alle omstendigheter." Informasjonen og faktaene i dette dokumentet viser murens ulovlighet.

Av dette følger at alle land under Genève-konvensjonen har et ansvar for å gripe inn og kreve at bygningen av muren blir stoppet og reversert, som den eneste måten man kan gjøre slutt på de utallige brudd på internasjonal lov den har medført.