søndag 3. juni 2007

Brudd på menneskerettigheter

Muren krenker allerede direkte rettighetene til hundretusener av beskyttede palestinske sivile, men den vil også påvirke hele befolkningen i de okkuperte palestinske territoriene (OPT). Det går klart frem at når fremtidige seksjoner av muren blir bygd vil stadig flere lokalsamfunn bli direkte rammet. Sperringene, beleiringene, portforbud og kontrollposter som har blitt brukt til å redusere bevegelsesfriheten under den nåværende intifadaen har allerede fratatt flere lokalsamfunns tilgang til helsetjenester, utdanning og arbeid, i tillegg til retten til å bevege seg fritt og å ha eiendom. Muren institusjonaliserer kvelertaket på disse lokalsamfunnene og bidrar til nektelsen av grunnleggende menneskerettigheter.

Retten til å bevege seg fritt
Alle som oppholder seg lovlig i en stat skal, innenfor denne stats grenser, ha rett til å bevege seg fritt og velge sitt eget hjem.

Tvungen flytting av individ eller masser, så vel som deportering av beskyttede personer fra okkupert område til den okkuperende makts land eller til hvilket som helst annet land, okkupert eller ikke er forbudt, uavhengig av intensjonen.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Israelske soldater bestemmer egenhendig hver som tillattes å passere portene i muren og hvorvidt og når portene skal være åpne. Allerede er mishandlinger, skyting og ydmykende hendelser ved portene dokumenter.

Qaliqiliya, en by med en befolkning på 40.000, er fullstendig omringet av muren og beboere kan bare komme inn og forlate byen gjennom en eneste militær kontrollpost åpen fra 07.00 til 19.00.

Retten til eiendom
Alle ha rett til å eie egen eiendom så vel som sammen med andre. Ingen skal tilfeldig bli fratatt sin eiendom.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Bønder og familier i de over 65 landsbyene i den nordlige delen av Vestbredden, nær murens første fase, er fratatt deres land som er isolert av muren og/eller ødelagt for å rydde vei for muren.

Retten til helsetjenester
Den okkuperende makten plikter å sikre og opprettholde i samarbeid med de nasjonale og lokale myndigheter, sykehus og medisinske fasiliteter og tjenester, offentlig helse og hygiene i det okkuperte området.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
På grunn av muren har FNs Relief and Works Agencys (UNRWA) sykehus i Qalqiliya blitt utilgjengelig for flyktninger i de nordlige deler av Vestbredden (med unntak av Qalqiliyas innbyggere) som sykehusets tjenester var rettet mot.

Flere landsbyer og hus i disse områdene er ikke tilgjengelig for leger og er isolert fra sykehus og medisinske fasiliteter.

Retten til utdannelse
Utdannelsen skal rettes mot den hele og fulle utviklingen av den menneskelige personlighet og dens selvfølelse og stolthet, og skal styrke respekten for menneskets rettigheter og grunnleggende friheter.

Den okkuperende makten skal, i samarbeid med de nasjonale og lokale myndighetene huse og sørge for passende institusjoner for ivaretakelsen og utdannelsen av barn.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Mange barn og lærere er blitt isolert fra deres skoler på grunn av muren. For eksempel er Ad Dabs elever forhindret fra å gå til sin ungdomsskole som ligger i nabolandsbyen og nå er avskjært av muren.

Skolebarn som må passere murens "porter" som i Jubara og Wadi Rasha blir ofte forsinket ved portene; det finnes flere dokumenterte tilfeller på at israelske soldater ikke har åpnet portene for barna slik at de kan komme hjem etter skolen før flere timer etter skoleslutt.

Retten til å arbeide
Alle har rett til å ha muligheten til å arbeide for sitt levebrød.

Alle har rett til å arbeide, å selv velge sitt arbeid, å ha rettferdige og gode arbeidsforhold og å ha beskyttelse mot arbeidsledighet.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Det er rapportert at 600 butikker og forretninger har blitt stengt i Qalqiliya som følge av byggingen av muren.

Landovertakelsene, ødeleggelsene og restriksjoner på bevegelse vil bety tapet av minst 6500 arbeidsplasser.

Israelske stengninger og muren rundt samfunn i Tulkarem distriktet forhindrer innbyggere fra å søke arbeid, noe som har sørget for at arbeidsledighets prosenten gikk opp fra 18% i 2000 til 78% våren 2003.

Retten til mat og vann
Retten til mat og vann
Alle har rett til å ha en tilstrekkelig levestandard for seg selv og sin familie, inkludert tilstrekkelig mat, klær og bosted, og til en stadig forbedring av sin levestandard. En stats partier skal ifølge den nåværende avtalen godta den fundamentale retten alle har til å ikke lide av sult og skal ta, individuelt eller gjennom internasjonalt samarbeid, de steg som må tas, inkludert spesifikke aksjoner for å forbedre metoden for produksjon, bevaring og distribusjon av mat.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Spesielt på den nordlige Vestbredden, består faktisk annektert land som følge av muren hovedsaklig av godt jordbruksland som gir familier både noe å leve av og en inntekt.

Omtrent 20.000 personer langs den første fasen er bosatt øst for muren mens deres jordbruksland er i vest, hvilket betyr at de mister sitt levebrød og hovedinntekt.

Minst 34 grunnvannsbrønner og over 200 cisterner er isolert fra deres lokalsamfunn av muren, i tillegg til at 14 brønner er i fare for ødeleggelse som resultat av murens buffersone.

Retten til relgionsfrihet
Alle skal ha rett til å kunne tenke selv, ha sin egen bevissthet og religion.

Den okkuperende makt skal tillate en religions ledere til å gi åndelig hjelp til medlemmene av deres religiøse samfunn.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Muren gjør Rakels grav utilgjengelig for palestinere i Betlehem, mens jødiske tilbedere kan komme inn.

Muren isolerer fullstendig Jerusalem, den hellige by med alle dens hellige steder som al Aqsa moskeen og Klippemoskeen fra palestinere på Vestbredden.

Barnas rett til sin egen identitet
En stats partier skal respektere et barns rettighet til å bevare sin egen identitet, inkludert nasjonalitet, navn og familie forhold som vedtatt av lov uten ulovlig innblanding.

Hvordan bryter muren denne rettigheten?
Barn som fødes i den faktisk annekterte landsbyen Ad Dabs anerkjennes ikke offisielt som født der av okkupasjonsmyndigheten hvis deres foreldre stammer fra andre landsbyer. Dette var ikke tilfelle før muren.

Ingen kommentarer: