søndag 3. juni 2007

Tilsluttede organisasjoner

pr. 15.01.05 (i alfabetisk rekkefølge)

Attac Norge
AUF
Caritas Norge
Changemaker
Delta Internasjonalt
Den Palestinske Forening
Fagforbundet
Fellesutvalget for Palestina
FO
Forumforening i Oslo Arbeiderparti
Hamar Bispedømmeråd
Internasjonale Sosialister
Kirkens Nødhjelp
Kristiansand SV - info
Landsorganisasjonen (LO)
Norges Fredslag
Norges Fredsråd
Norges KFUK-KFUM
Norsk Arbeidsmannsforbund avd. 8 - Midt Norge
Norsk Folkehjelp
Oslo Bispedømmeråd
Oslo Byforum
Oslo Bygningsarbeiderforening
Oslo Fylkeslag av Human-Etisk Forbund
Oslo Fylkeslag av Skolenes Landsforbund
Oslo Grafiske Fagforening
Palestinakomiteen
Rød Valgallianse
Rød Ungdom
Sosiale Institusjoners Fagforening avd. 701 av Fagforbundet
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti
Tømrer og Snekkernes fagforening
Ungdom For Fritt Palestina
Utdanningsforbundet
Unge Venstre
Vennenes samfunn Kvekerne

Ingen kommentarer: