søndag 3. juni 2007

Kampanjens plattform

Muren strider imot Menneskerettighetskonvensjonen og Folkeretten
Riv Muren-kampanjens mål:

a. Byggingen av muren må stanses
b. Muren som er allerede bygd må rives ned
c. Konfiskert jord må leveres tilbake til sine eiere, og
d. Kompensasjon må betales til de som har fått sin jord og sine eiendommer ødelagt eller beslaglagt

Riv Muren-kampanjen slutter seg til FNs generalforsamling sin resolusjon fra 21.10.03som "fordømmer Israels bygging av muren på Vestbredden, fordømmer palestinske selvmordsangrep, angrepet på amerikanere i Gaza samt drap utført av Israel på palestinere i de okkuperte områdene.

Riv Muren-kampanjen vil arbeide med fredelige midler og aksjoner for å spre informasjon i det norske samfunnet om murens konsekvenser for de berørte.

Riv Muren-kampanjen vil arbeide for at Norge skal bli en pådriver for å rive muren.

Riv Muren-kampanjen har nær kontakt med palestinske, israelske og internasjonale nettverk som arbeider mot muren.